Party Branch
Branch Secretary Xiao-Xia Wang
Commissary in Charge of Organization Ai-Qin Song
Commissary in Charge of Publicity
Yan Zhang

 

Labor Union
Uniom Leader
Yan-Ru Wang
Female Members
Yi-Xia Wu
Welfare Members
Yu-Li Liu
Recreation and Sports Members
Feng-Xiang Lv